Skip to content

Pin Mặt Trời | Điện Mặt Trời | Pin Năng Lượng Mặt Trời

Trang Chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Liên Hệ

Giới Thiệu

Pinmattroi.com là trang web được tạo ra để phổ biến việc khai thác Năng Lượng Mặt Trời ở Việt Nam bằng các ứng dụng dùng Pin Mặt Trời

... Xem Thêm

You are here: Home Sản Phẩm - Thiết Bị Pin Mặt Trời
Pin Mặt Trời PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 11:52
No. Tên sản phẩm
(Product)
Mã sản phẩm (Code) Số lượng (quantity) US$/Đơn giá (Unit) US$/Watt
1 Solar panel 75Wp RS-P549-75 1 315 4.2
2 Solar panel 130Wp RS-P569-130 1 546 4.2
3 Solar panel 175Wp RS-P589-175 1 735 4.2

{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}

 
------------------------------ Các Bài Viết Khác-------------------------------
[+]
narrow screen wide screen Increase font size Decrease font size Default font size